Szakmai önéletrajz


Személyi adatok

Bálint Bánk a nevem. 1957. szeptember 17-én, Győrben születtem.
Veszprémben élek feleségemmel, akivel közösen neveltük fel négy gyermekünket.

Tanulmányok

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szak, 1981-1985.
Eötvös Loránd Tudományegyetem - pszichológia szak, 1987-1992.
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem, klinikai gyermek-pszichológia 1993-1995.

Végzettségeim

pszichológus /Eötvös Loránd Tudományegyetem - Bölcsésztudományi Kar, pszichológia szak 1992./
gyógypedagógus /Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, oligofrénpedagógia-pszicho-pedagógia szak, 1985./

Szakképzettségem

klinikai gyermekpszichológus /Haynal I. Egészségtud. Egyetem, 1995. - klinikai gyermek-szakpszichológia szak/

Szakmai képzettségeim

családterapeuta /Magyar Családterápiás Egyesület, 1994./
csoportvezető /CSAKIT- Csoportanalitikus Kiképző Társaság, 1996./

Szakmai tanfolyamok, amelyeken részt vettem

Autogén tréning képzés - 1986. október -1988. február
Családterápiás képzés - 1987. szeptember - 1991. június
Csoportvezetői képzés - 1989. december - 1994. május
Hipnoterápia alapképzés - 1992. szeptember - 1993. október

Szakmai közéleti tevékenység

Magyar Családterápiás Egyesület
Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete

Eddigi munkahelyeim, tevékenységeim

Szocióterápiás Intézet, Doba (1976-1978) - gyógyfoglalkoztató
Általános Iskola, Tököl (1983-1985) - gyógypedagógus
Kórház-Rendelőintézet, Veszprém (1985-1992) - pszichológus
Nevelési Tanácsadó, Veszprém (1992-1997) - pszichológus, intézményvezető
Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém (1997-2020) - oktató - főiskolai docens
Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém (2016-tól jelenleg is) - klinikai gyermekpszichológus


Pszichológusi gyakorlatom

1985-től dolgozom pszichológusi munkakörökben. Akkor a Veszprém Megyei Kórház- Rendelőintézet felnőtt pszichiátriai gondozójában kaptam állást. Munkám mellett szereztem meg - másoddiplomás képzés keretében - a pszichológusi oklevelet.
1991-ben az intézmény Gyermekpszichiátriai Gondozójába kerültem át.
1992-ben megpályáztam a veszprémi Nevelési Tanácsadó intézményvezetői posztját, amit 1992-1997 között töltöttem be. Igazgatói és pszichológusi feladataimmal párhuzamosan szakpszichológusi képzésben is részt vettem, majd magánrendelési praxist kezdtem.
1997-től főállásban oktató voltam, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán, ahol pszichológiai tantárgyakat tanítottam.
Ettől kezdve a pszichológia szakmát mint vállalkozó is (a Lelkivilág Bt. tagja) művelem.
1997-től a mai napig is folytatok családterápiát és pszichológia tanácsadást egyrészt a magánpraxisomban, másrészt a különböző intézményekben, szolgáltató egységekben..
1998. augusztusától 2003. december 31-ig hasonló tevékenységet végeztem a balatonkenesei Családsegítő Szolgálatnál és azon időszak alatt átmenetileg dolgoztam a hajmáskéri Családsegítő Központban, valamint Csabrendeken a Gyermekjóléti Szolgálatnál is.
1998. szeptemberétől tíz esztendőn át, 2008 júniusáig rendszeresen részt vettem a balatonfüredi Nevelési Tanácsadó pszichológusi feladatainak ellátásában.
2009. február 16-tól 2017. márciusáig a Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgoztam pszichológusként.
2016 novemberében visszatértem az egészségügybe. A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekpszichiátria részlegén vállaltam pszichológusi-, családterápiás feladatokat. Kezdetben részmunkaidős, 2019 szeptemberétől pedig a Kórház főállású közalkalmazottja vagyok.

Csoport- és tréningvezetői gyakorlatom

A csoportmódszerekről első élményeimet a pszichiátriai munkahelyeimen szereztem, hisz munkám során különféle csoportoknak (terápiás-, önismereti-, személyzeti-, stb.) tagja és esetenként irányítója lehettem.
Csoportvezetéssel és tréningek tartásával 1991-től rendszeresen foglalkozom.
A felsőoktatásban sok-sok csoportnak tartottam már kommunikációs tréninget. 1991/92-től 1993/94-ig a Veszprémi Egyetem tanár-jelöltjeinek, míg 2002 februárja és 2006 decembere között a Kodolányi János Főiskolán (Székesfehérvár) különféle szakos hallgatóinak.
A Győri Hittudományi Főiskolán és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán időszakonként ugyancsak vezetek személyiségfejlesztő kurzusokat.
Tanfolyami keretek között szintén számos csoportos képzést, tréninget vezettem. Különféle tematikák szerint és óraszámban tartottam kommunikációs- valamint konfliktus kezelési tréningeket védőnőknek, pedagógusoknak, tereptanároknak, köztisztviselőknek.
Az esetmegbeszélő csoportok vezetésében szintén nagy gyakorlattal rendelkezem.
Havi rendszerességgel tartottam esetmegbeszélő csoportot 1998-tól 2004-ig. a balatonfűzfői Családsegítő Szolgálat, 2004-2009. között pedig az Igazságügyi Hivatal Veszprém-megyei részlegének munkatársai számára.
Sajátos csoportvezetői tapasztalatokkal vértezett fel az utánképzésbe való bekapcsolódásom. 1992. óta nagyon sok csoportot vezettem az ittas gépjárművezetés miatt erre kötelezettek részére.

Szakmai jártasságaim

Eddigi pályafutásom alapvetően a lelki gyógyításhoz és az oktatáshoz kötődött. Számottevő gyakorlatot e két területen - a pszichológia gyakorlásában és tanításában - szereztem, amely változó arányban mindig meghatározó elem volt a ténykedéseimben. A Megyei Kórház dolgozójaként is bekapcsolódtam például az ápolók tanfolyami képzésébe. Ezenkívül a Veszprémi Egyetemen óraadóként önismereti gyakorlatokat tartottam pedagógus szakos hallgatóknak. A Nevelési Tanácsadó vezetőjeként pedig a pedagógiához kötődően teljesítettem a pszichológusi feladatokat. Munkahelyi teendőimen túl különféle képzéseket vállaltam. Főként pedagógusoknak és védőnőknek tartottam pszichológiai-, mentálhigiénés tanfolyamokat, illetve tréningeket. Az alatt az időszak alatt, amíg az oktatás volt az elsődleges tevékenységem, addig vállalkozási formában.
Pszichológusi szakmámból és az oktatáshoz való kötődésemből adódóan rengeteget foglalkoztam a tanárok és a tanulók pályaalkalmassági minősítésével. Sok százra tehető azon vizsgálatok száma, amelyeket a képzésre jelentkező diákok, illetve az állásra pályázó pedagógusok körében - meghirdetők felkérésére - folytattam. Az így nyert gyakorlottságomat esetenként más szakmák pályaalkalmassági kérdéseiben is hasznosítani tudtam.

A drog-prevencióban szerzett ismereteim, gyakorlatom

Pszichológusi praxisom során sok szenvedélybeteggel kerültem már kapcsolatba. A nagyszámú alkoholista mellett kábítószerfüggők - főként marihuána-fogyasztók - terápiájában is közreműködtem.
Ilyen irányú tapasztalataimra építve vezettem tanfolyamokat - főként pedagógusok és a segítő szakmákban dolgozók számára. A szenvedélybetegeket segítők drog-prevenciós, 30-40 órás, akkreditált - kettős vezetésű - képzéseit, a Katolikus Karitász felkérésére már számos alkalommal és helyen (pl.: Székesfehérváron, Budapesten, Esztergomban és Szerbiában (a Vajdaságban)) megtartottam.
A kábítószer-fogyasztás terjedésének helyi - veszprémi - sajátosságainak ismeretéhez pedig az segít hozzá, hogy részt vettem abban a kutatásban, amit a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális Munkás Tanszéke 2007 tavaszán folytatott - a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - felkérésére.