Publikációk


Tanárkiválasztás - Iskolakultúra 1992/19. szám
A család terápiája - Megyei Pedagógiai Körkép 1994/2.
A rock zene bugyrai - Iskolakultúra 1994/7. szám
A magatartási zavarokról - Kulcslyuk - Módszertani folyóirat 1995/1.
A betegség jelentése - a Padányi B. M. Gimnázium, Eü. Szakiskola jubileumi évkönyve, 1997. Veszprém
Néhány gondolat a kisebbségi kérdésekről - Studia Wesprimiensia - a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola folyóirata, 1999/1. szám
Házasság vagy élettársi kapcsolat? - Hitvallás 2001/2. és 3. szám.
Hogyan változik a tanár szerepe a diák különböző életszakaszaiban? - Studia Wesprimiensia - a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola folyóirata, 2001/I-II. szám
A szakmai közösségek szerepe a családok életében - Karitász - Szolgáló Szeretet X. évfolyam 3. szám 2002. október
Szakmai közösségek szerepe a család erősítésében - in.: „Karitász a boldogabb családokért” Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 2002.
Pszichikus működésünk és mozgatóink - in.: Erkölcs, ember, társadalom - Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvsorozat 3. 2004.
A szülők szerepe és lehetőségei az értelmi fogyatékosok rehabilitációjában - in: Albert József (szerk.): Tíz éves a szociálismunkás-képzés Veszprémben - Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, 2005.
Feldobják fehér, leesik sárga - avagy a szociális hatások fonákja az ifjúság körében - Studia Wesprimiensia - a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola folyóirata, 2005./I-II. szám
Albert József - Bálint Bánk - Dávid Bea - Kalocsai Adrienn: Droghasználat a veszprémi fiatalok körében - Studia Wesprimiensia - a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola folyóirata, 2007./I-II. szám
A szerelem a legszebb kór A Szív, lelkiségi és kultúrális folyóirat, 2009. május
Szakmai napok a VHF-en in.: Albert József (szerk.): Tizenöt éves a szociálismunkás-képzés a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán, Veszprém, 2011.
Albert József - Bálint Bánk - Kalocsai Adrienn: Agresszió Veszprém általános iskoláiban - ahogy az osztályfőnökök látják in.: Új Pedagógiai Szemle 2011/1-5. szám 23- 49. old
Albert József - Bálint Bánk: Burnout: megelőző tréning tanároknak - in: Szretykó György (szerk.): Gazdasági kannibalizmus - Hátrányos helyzetű csoportok a munkerőpiacon és az emberi erőforrás menedzsment - Comenius Kft., Pécs 2012. 449-477. old.
Egy perc lelkünk egészségéért - Családunk, családpasztorációs folyóirat XIV. évf. 3. szám, 2012. október
Legyen ünnep a vasárnap! - Családunk, családpasztorációs folyóirat XIV. évf. 4. szám, 2012. december, Másodközlés: Új Kalász XXIV. évf. 4. szám, 2013 aug.-szept.
Beszélgessünk! - Családunk, családpasztorációs folyóirat XV. évf. 1. szám, 2013. március
Önbüntető érzelmek - Családunk, családpasztorációs folyóirat XV. évf. 2. szám, 2013. június
Könyvel vagy könnyvel? - Családunk, családpasztorációs folyóirat XV. évf. 4. szám, 2013. december
Az anyós-, após-probléma lélektana - Studia Wesprimiensia - a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolata folyóirata, 2013. I-II. szám
A túlzott elvárásokról - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVI. évf. 1. szám, 2014. március
A dacreakcióról - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVI. évf. 2. szám, 2014. június
A tanév buktatói - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVI. évf. 3. szám, 2014. szeptember
Riválisok és testvérek - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVI. évf. 4. szám, 2014. november
Védő-korlátok, Elvek és tévhitek a gyermeknevelésben - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVII. évf. 1. szám, 2015. március
A szünetek jelentősége - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVII. évf. 2. szám, 2015. szeptember
A családi szokásokról, rituálékról - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVII. évf. 3-4. szám, 2015. december
Egy régi csalódás - Napló, Veszprém Megye Napilapja, 71. évf. 285. sz. 2015. dec. 5.
Albert József - Bálint Bánk - Kalocsai Adrienn - Magvas Mária: Látleletek a tartós pszichés zavarral küzdő, aktív korú, veszprémi lakosok helyzetéről - Studia Wesprimiensia - a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola folyóirata, XVI. évf. 2015. I-II. szám
Cukorbeteg gyermek a családban - A tesvérek közötti egyenlősdi csapdája - Diabetes Juniuor 2016. - Az Alapítvány a Cukorbetegekért lapjának különszáma
Egyenjogúság vagy hierarchia a családban? - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVIII. évf. 1. sz. 2016. május.
Több generáció egy fedél alatt - Családunk, családpasztorációs folyóirat XVIII. évf. 2. sz. 2016. december.
Az elfogadás körei - Studia Wesprimiensia - a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola folyóirata, XVII. évf. 2016. I-II. szám.
A házastársi konfliktusokról - Összecsiszolódni súrlódásmentesen nem lehet! - Családunk, családpasztorációs folyóirat XIX. évf. 1. sz. 2017. április.
Gyász és megemlékezés - Családunk, családpasztorációs folyóirat XIX. évf. 2. sz. 2017. december.
A kamaszkorról - Családunk, családpasztorációs folyóirat XX. évf. 1. sz. 2018. április.
Családi nevelés körön belül és azon túl - Családunk, családpasztorációs folyóirat XX. évf. 3. sz. 2018.
A hagyományos család új kihívásai és a családmozgalmak nevelő hatásai - Studia Wesprimiensia - a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola folyóirata XIX. évf. 2018. I-II. szám.
A késleltetés képessége és az okostelefon - Családunk, családpasztorációs folyóirat XXI. évf. 1. sz. 2019. április.
Tehetség és tolerancia - In.: Demográfiai jellemzők és a szociális segítés formái, lehetőségei - Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2019.
Karácsonyi ajánlások - Családunk, családpasztorációs folyóirat XXI. évf., 3. sz. 2019. december.
A kiskamaszkor kétségei és bizonyságai - Családunk, családpasztorációs folyóirat XXII. évf., 1. sz. 2020. április.
A járványhelyzet néhány hatása a családra - Családunk, családpasztorációs folyóirat XXII. évf., 2. sz. 2020. augusztus.
Néhány alaptétel az anyai és apai szerepről - Családunk, családpasztorációs folyóirat XXII. évf., 3. sz. 2020. december.
Az apaszerep a férfié legyen! - Családunk, családpasztorációs folyóirat XXIII. évf. 1. sz. 2021. március.
Az apa mint férfiminta - Családunk, családpasztorációs folyóirat XXIII. évf. 2. sz. 2021. szeptember.
A gyermek méltóságától Őméltóságáig - Családunk, családpasztorációs folyóirat XXIII. évf. 3. sz., 2021. december.