Oktatói gyakorlat


Oktatási tevékenység
Közoktatásban:
Általános Iskola, Tököl: gyógypedagógiai tanári tevékenység, 1983-85.
Megyei Kórházban (Veszprém) tanfolyami képzéseken: ápoláslélektan, 1988-90.
Padányi B. M. Róm. Kat. Iskola, Veszprém: pszichológia, 1995-97.
Felsőoktatásban:
Veszprémi Egyetem: önismereti gyakorlatok, 1992-1994.
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár: pszichológia, kommunikációs tréning, 2001-2006.
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar: mentálhigiéné, 2002/03-2009/10.
Győri Hittudományi Főiskola, Győr: pszichológia, 1994-től folyamatosan, páratlan években, jelenleg is
Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém: pszichológia, 1994-től folyamatosan, 1997-ig óraadóként, 1997-től főállású oktatóként.

Oktatott tárgyak
Óraadóként:
Önismereti gyakorlatok - Veszprémi Egyetem 1991/92-től 1993/94-ig
Bevezetés a pszichológiába - Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 1994/95-től 1996/97-ig
Pszichológia - Győri Püspöki Hittudományi Főiskola 1993/94. II. félévtől 1998/99-ig és 2001/02-től jelenleg is
Önismereti gyakorlatok - Győri Hittudományi Főiskola 1994/95-től 1996/97-ig és 2001/02-től jelenleg is
Kommunikációs tréning - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 2001/02. 2. félév, 2004/05. és 2005/06. 1. félév
Pedagógiai szociálpszichológia - Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár 2003/04. 2. félév
Mentálhigiénés alapismeretek - Szegedi Tudományegy. JGY Pedagógusképző Kar 2002/03-tól 2008/09-ig
Iskolai mentálhigiéné - Szegedi Tudományegyetem JGY Pedagógusképző Kar 2003/04.-2006/07. között
Közösségi mentálhigiéné - Szegedi Tudományegyetem JGY Pedagógusképző Kar 2009/10. I. félév
Főállású oktatóként (1997-től, a tematikai ütemezés szerint):
Általános pszichológia
Fejlődéslélektan
Szociálpszichológia
Családlélektan
Pasztorálpszichológia
Önismereti gyakorlatok
Segítő kapcsolatok pszichológiája - gyakorlat
Segítő beszélgetés
Mentálhigiéné alapjai